Circa

La pallabra llatina «circa», abreviada c., ca. o cca., significa alredor o cerca de. Úsase na bibliografía científica pa espresar que, magar que nun hai la certeza necesaria pa dar un valor únicu, esisten otros datos fehacientes que permiten asegurar que'l fechu o datu que se comunica nel testu asocedió nun momentu —o tuvo un valor— anterior o postreru al que se cita na escala de referencia usada, pero siempre relativamente cercanu al que se trescribe.

Referencies

Enllaces esternos

Control d'autoridaes
  • Proyeutos Wikimedia
  • Wd Datos: Q5727902
  • Wd Datos: Q5727902